Zwrot towaru:

  1. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia zamówienia.
  2. Nabywca zobowiązany jest odesłać na własny koszt lub dostarczyć osobiście zwracany towar do firmy ROKAPIL Edyta Kugler (adres ul. Gołębia 2, 86-061 Brzoza) wraz z dowodem zakupu i pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy wskazując numer rachunku bankowego, na który ma być zwrócona kwota ceny produktu. Zwrot jest możliwy tylko wtedy, gdy towar znajduje się w stanie nienaruszonym i jest całkowicie sprawny technicznie – nie nosi śladów eksploatacji (używania), zawiera wszystkie elementy, z którymi był dostarczony (oryginalne opakowanie z kompletną zawartością), z uwzględnieniem wyjątków określonych w pkt. 2.2 niniejszego Regulaminu. Powyższy zapis nie znajduje zastosowania, jeśli zmiana zwracanego towaru była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
  3. Kwota 100% ceny produktu jest zwracana na podane konto bankowe po otrzymaniu podpisanych dokumentów korygujących, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dostarczenia przez konsumenta dowodu nadania towaru.
  4. Firma ROKAPIL Edyta Kugler nie przyjmuje żadnych przesyłek nadawanych przez Nabywcę za pobraniem, zawierających zamówiony w sklepie www.sprzetyogrodowe.pl towar.

Wymiana towaru

  1. W przypadku wysyłki towaru niezgodnego z ofertą ze strony internetowej www.sprzetyogordowe.pl : Firma ROKAPIL Edyta Kugler zobowiązuje się do wymiany niezgodnego towar na swój koszt. Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.